• English (English)
Thin film science
 

در این سایت، مباحثی مانند روش های متداول لایه نشانی و فرایند شکل گیری آنها، آنالیزهای سطح و لایه نازک، خلاء و فرایند ساخت فیلترهای اپتيكي، مورد بررسی قرار گرفته اند. تلاش شده است که با استفاده از تصاویر متنوع، انیمیشن ها و فیلمهای آموزشی، مطالب به شکل جامع تر در اختیار کاربران محترم قرارگیرد.
Powered by DAY TELECOM