شرایط عضویت

علاقمند ان با عضویت در این سایت تخصصی به دو شکل می توانند با ما همکاری کنند:
1-عضو اصلی (برای دوستانی که همکاری مستمر در ارتقاء سایت داشته باشند)
2-عضو فرعی(برای دوستانی که همکاری موقت با ما داشته باشند)


امتیازات عضو اصلی :
1- دریافت فیلمهای کامل تهیه شده به صورت فارسی و یا زبان اصلی به صورت رایگان
2- دریافت کتاب نویسندگان بخش علمی سایت به صورت رایگان (یک جلد)
3- امکان بازدید از آزمایشگاههای مختلف لایه نشانی (فعلا در تهران)
4- دریافت ایمیل اختصاصی سایت با شناسه دلخواه
5- راهنمائی علمی برای انجام پروژه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و یا صنعتگران و....
6- ...


 شرایط اعضاء اصلی:
1- داشتن سابقه علمی مرتبط با علم لایه نازک (لایه نشانی و یا آنالیز لایه)
2- پیگیری مستمر بخش علمی مرتبط، مطابق توافق اولیه با مدیریت سایت (زمان ثبت نام، نوع فعالیت  و تعداد آنها میزان تاثیر آنها را نشان می دهد)

فرم همکاری

نام و نام خانوادگی*

سال تولد

نام دانشگاه

رشته تحصیلی*

میزان تحصیلات

شماره تماس

پست الکترونی*

موضوع علمی
نحوه آشنایی
سابقه کاری مرتبط

نوع همکاری

آپلود تصویر

آدرس